NAVIGATION

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností B27 s.r.o.. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

V Praze dne 15.8.2016

Změny Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016 a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Reklamační list | VZOR odstoupení od kupní smlouvy

Nahoru

Košík Zavřít košík

FAKTURACNI_ADRESA

SOUHLASIM
SOUHLASIM2

DORUCOVACI_ADRESA

NECHTE_PRAZDNE